الگوریتم پیش‌بینی خطی چند هیجانی


الگوریتم پیش‌بینی خطی چند هیجانی (Multi-Excited Linear Prediction (MELP))

پیش‌بینی خطی چند هیجانی (Multi-Excited Linear Prediction)، به اختصار MELP، یک تکنیک فشرده‌سازی گفتار است که در آن از ترکیب مدل‌سازی خطی (Linear Prediction) و مدل‌سازی چند هیجانی (Multi-Excited Modeling) برای فشرده‌سازی و بازسازی سیگنال‌های گفتار استفاده می‌شود.

در MELP، از تکنیک خطی پیش‌بینی استفاده می‌شود که با استفاده از تاریخچه نمونه‌های گفتار، نمونه‌های آینده‌ی گفتار را تخمین می‌زند. سپس از مدل‌سازی چند هیجانی استفاده می‌شود تا منبع چند هیجانی‌دهنده‌های مختلف برای تولید صوت استفاده شود. این منابع می‌توانند نمایان‌کننده‌های مختلف گفتار باشند و تنوع بیشتری به تولید گفتار فشرده‌شده بدهند.

از مزیت‌های MELP نسبت به روش‌های سنتی پیش‌بینی‌گر خطی، امکان تولید گفتار با کیفیت بالا با نرخ بیت پایین‌تر است. این ویژگی آن را مناسب برای ارتباطات با پهنای باند محدود، مثل ارتباطات ماهواره‌ای، VoIP و دیگر سیستم‌های ارتباطات زیرسطحی می‌کند. همچنین، با توجه به تنوع استفاده‌شده در منابع چند هیجانی‌دهنده، می‌تواند به عنوان راه‌حلی بهینه برای کاربردهای نظامی و ارتباطات در محیط‌های پرسو استفاده شود.

دانلود کد C الگوریتم MELP | دانلود کد متلب الگوریتم MELP

الگوریتم MELP (Multi-Excited Linear Prediction) برای کاهش نرخ بیت گفتار مناسب است و معمولاً در کاربردهایی که نیاز به کاهش پهنای باند دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگوریتم از نوع فشرده‌سازی گفتار با کیفیت نسبتاً مناسب است و برای برخی زبان‌ها به خوبی عمل می‌کند. اصول عملکرد MELP بر اساس ویژگی‌های عمومی گفتار انسان، مانند خصوصیات فرکانس طیفی و نحوه‌ی تولید صوت توسط تاریخچه‌های صوتی، تنظیم شده است. به همین دلیل، معمولاً MELP به خوبی برای زبان‌های مختلف کار می‌کند و برای فشرده‌سازی گفتار به نرخ‌های بیت پایین استفاده می‌شود.

اما باید توجه داشت که هر زبان دارای ویژگی‌های خاص خود است و اگر الگوریتم MELP در یک زبان خاص به خوبی عمل می‌کند، ممکن است برای زبان‌های دیگر به همان اندازه مناسب نباشد. برای هر زبان، نیاز به تنظیمات و پیکربندی مناسب الگوریتم MELP و تست‌های کیفیت مرتبط وجود دارد تا مطمئن شویم که عملکرد آن در هر زبان بهینه است. به طور کلی، الگوریتم MELP به عنوان یک الگوریتم فشرده‌سازی گفتار، به طور عمومی مناسب برای بسیاری از زبان‌هاست، اما بهتر است قبل از استفاده در هر زبان خاص، آزمایش‌ها و تحلیل‌های کیفیت مرتبط انجام شود تا مطمئن شویم که نتایج مناسبی به دست می‌آید.

ادامه‌