نمرات اولیه درس سیستم‌های چند رسانه‌ای


قابل توجه دانشجویان محترم

نمرات اعلام شده نمرات اولیه بوده و پس از بررسی اعتراضات، نهایی و در سایت دانشگاه ثبت و اطلاع‌رسانی می‌گردد.

نام و نام خانوادگی نمره کتبی (۱۱) عضویت در سایت‌های اکادمیک (۲) حضور در کلاس (۱) پروژه (۶) کار تحقیقاتی نمره نهایی (۲۰)
محمد رضا احمدی ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰
پیام پرنا ۹ ۰ ۰ ۰ ۹
محمد رسول زارعی ۷ ۰ ۰ ۰ ۷
رضا غلامی ۶ ۰ ۰ ۰ ۶
مجید مرادی ۸/۵ ۰ ۰ ۰ ۸/۵
امیر حسین نظری ۱۰ ۰ ۱ ۶ ۱۷
مسعود طراح ۱۱ ۲ ۱ ۰ ۲۰
سجاد مرادی ۱۱ ۲ ۱ ۰ ۱۴
سجاد استوار ۱ ۰ ۱ ۰ ۲
علیرضا مقدم ۱۰ ۲ ۱ ۰ ۲۰
محمد سخن ۱۱ ۰ ۱ ۰ ۱۲

لطفا دانشجویانی که کار تحقیقاتی انجام داده‌اند حداکثر تا دو هفته آینده اصل گواهی‌نامه صادره از کنفرانس مربوطه به همراه فایل Word و PDF نسخه‌ی فارسی مقاله و فایل Word و PDF نسخه‌ی انگلیس مقاله شامل عنوان، نویسنده‌ها، وابستگی‌ها، چکیده و کلمات کلیدی را به آدرس صندوق پستی اینجانب ارسال و رسید پستی مربوطه را تا ثبت نمره نزد خود نگهداری نمایند.

با آرزوی موفقیت