زبان فارسی | English Language

سوابق کاری (عملیاتی)

بیت رهبری (مدیر و مشاور فناوری اطلاعات)

مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مدیر و مشاور فناوری اطلاعات)

مرکز تحقیقات نیروی هوافضای سپاه (مدیر و مشاور پردازش سیگنال)

نیروگاه اتمی بوشهر (مدیر و مشاور فناوری اطلاعات)

مرکز ارتباطات و شبکه دانشگاه جامع امام حسین (ع) (مدرس و پژوهشگر)

عضو هیات تحریریه مجله‌های بین‌المللی

LC International Journal of STEM (ISSN: 2708 – 7123)
American Academic Scientific Research Journal (ISSN: 2313 – 4402)
International Journal of Computer (ISSN: 2307 – 4523)
International Journal of Computer Science and Mechatronics (2455 – 1910)
Innovative Computing Review Journal (2791 – 0024)
International Journal of Scope Database
Automation, Control and Intelligent Systems (2328 – 5591)

سوابق کاری (اکادمیک)

تهران | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سما (استادیار)

تهران | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس (استادیار)

تهران | دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال (استادیار)

کرمانشاه | دانشگاه فنی و حرفه‌ای (استادیار)

کرمانشاه | دانشگاه جهاد دانشگاهی (استادیار)

سوابق تحصیلی

کارشناسی : شبکه‌های کامپیوتری و مخابراتی

ادامه‌