نمرات اولیه درس مباحث ویژه (اینترنت اشیاء)


قابل توجه دانشجویان محترم

نمرات اعلام شده نمرات اولیه بوده و پس از بررسی اعتراضات، نهایی و در سایت دانشگاه ثبت و اطلاع‌رسانی می‌گردد.

نام و نام خانوادگی نمره کتبی (۱۵) تمرین (۳) ارفاق+حضور+لینکدین+نظرسنجی+بسیج (۶) کار تحقیقاتی نمره نهایی (۲۰)
علیرضا زارع خورمیزی ۱۵ ۳ ۰+۱+۱+۱+۲ ۲۰
شایان خواجویی نژاد ۷/۵ ۰ ۰+۰+۰+۱+۲ ۱۰/۵
محمود متقی ۹ ۱ ۰+۰+۱+۱+۲ ۱۴
دنیا ستایش ۱۴/۷۵ ۳ ۱+۱+۱+۱+۲ ۲۰
محدثه عباسی ۱۴/۷۵ ۳ ۰+۱+۱+۱+۲ ۲۰
علیرضا درستی نادعلی ۱۳/۷۵ ۰ ۰+۱+۰+۱+۲ ۱۷/۷۵
بهار قلی بگلو ۱۴/۵ ۰ ۰+۰+۰+۱+۲ ۲۰
محمد جواد نیری ۲/۷۵ ۰ ۰+۰+۰+۱+۲ ۵/۷۵
علیرضا رجبی ۱۲ ۰ ۰+۰+۱+۱+۲ ۱۶
مهدی نجمی ۱۲/۵ ۰ ۰+۰+۰+۱+۲ ۱۵/۵
زهرا رئیسی ۸/۵ ۱ ۰+۰+۰+۱+۲ ۲۰
امید حقگو دریا کناری ۷/۲۵ ۰ ۰+۰+۰+۱+۲ ۱۰/۲۵

لطفا دانشجویانی که کار تحقیقاتی انجام داده‌اند حداکثر تا دو هفته آینده اصل گواهی‌نامه صادره از کنفرانس مربوطه به همراه فایل Word و PDF نسخه‌ی فارسی مقاله و فایل Word و PDF نسخه‌ی انگلیس مقاله شامل عنوان، نویسنده‌ها، وابستگی‌ها، چکیده و کلمات کلیدی را به آدرس صندوق پستی اینجانب ارسال و رسید پستی مربوطه را تا ثبت نمره نزد خود نگهداری نمایند.

با آرزوی موفقیت

ادامه‌