نمرات اولیه درس نصب و راه‌اندازی شبکه


قابل توجه دانشجویان محترم

نمرات اعلام شده نمرات اولیه بوده و پس از بررسی اعتراضات، نهایی و در سایت دانشگاه ثبت و اطلاع‌رسانی می‌گردد.

نام و نام خانوادگی نمره کتبی (۱۱) عضویت در سایت‌های اکادمیک (۲) حضور در کلاس (۱) تمرین (۶) کار تحقیقاتی نمره نهایی (۲۰)
سینا حاتمی ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰
مسعود طراح ۱۰/۵ ۲ ۱ ۳ ۲۰
محمد مهدوی راد ۱۱ ۰ ۱ ۲ ۱۴
سجاد مرادی ۱۱ ۲ ۱ ۲ ۱۶
مجید مرادی ۸/۵ ۰ ۱ ۰ ۹/۵
سجاد استوار ۹ ۰ ۱ ۰ ۱۰
علیرضا مقدم ۱۱ ۲ ۱ ۳ ۲۰
محمد سخن ۱۰ ۰ ۱ ۰ ۱۱

لطفا دانشجویانی که کار تحقیقاتی انجام داده‌اند حداکثر تا دو هفته آینده اصل گواهی‌نامه صادره از کنفرانس مربوطه به همراه فایل Word و PDF نسخه‌ی فارسی مقاله و فایل Word و PDF نسخه‌ی انگلیس مقاله شامل عنوان، نویسنده‌ها، وابستگی‌ها، چکیده و کلمات کلیدی را به آدرس صندوق پستی اینجانب ارسال و رسید پستی مربوطه را تا ثبت نمره نزد خود نگهداری نمایند.

با آرزوی موفقیت