مروری بر معماری‌های اینترنت اشیاء


مهمترین معماری‌های اینترنت اشیاء

۱) معماری ۴ لایه‌ای یا ۴ مرحله‌ای ارائه شده توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU)

۲) معماری ۷ لایه‌ای یا ۷ مرحله‌ای ارائه شده توسط انجمن جهانی اینترنت اشیاء (IOTWF)

معماری ارائه شده توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات

این معماری شامل ۴ لایه اصلی (افقی) و دو لایه فرعی (عمودی) است. در واقع دو لایه‌ی فرعی امنیت و مدیریت، از آنجا که جزء اصلی‌ترین مسائل هر مرحله از هر کسب و کاری هستند و تاثیر قابل توجهی در به موفقیت رسیدن کسب و کارها دارند در هر یک از ۴ لایه‌ی اصلی وجود دارند.

لایه‌ی اول | لایه‌ی دستگاه‌ها

در این لایه دستگاه‌ها قرار دارند. دستگاه‌ها شامل دو گروه مولد دیتا (حسگرها (Sensors)) و مصرف کننده دیتا (محرک‌ها یا همان فعال‌کننده‌ها (Actuators)) می‌باشند. حسگرها داده‌ها را از محیط یا اشیاء جمع‌آوری می‌کنند و آن‌ها را به داده‌های مفید تبدیل می‌کنند. سپس داده‌های بدست آمده از حسگرها به منظور جهت‌گیری و تغییر شرایط فیزیکی محیطی که داده‌ها از آنجا بدست آمده‌اند به کار می‌روند.

ادامه‌