آموزش احکام اسلامی


مرجع تقلید

مرجع تقلید کسی است که سال‌ها درس فقاهت خوانده و دارای قدرت فهم و استنباط عمیق از دین و احکام و روایات آن است. فقیه پس از سال‌ها تحصیل علم فقاهت به انتشار رساله می‌پردازد و وقتی که عده‌ی زیادی به تقلید از او پرداختند به عنوان مرجع تقلید شناخته می‌شود.

ولی فقیه

ولی فقیه کسی است که فقیه است و توانایی فهم عمیق از دین و مبانی و احکام آن را دارد و گاها نیز مرجع تقلید است (البته لازم نیست که حتما مرجع تقلید باشد) و علاوه بر این دو مقام ولایت هم دارد. ولی فقیه سرپرست جامعه اسلامی است و حکم او همان حکم امام زمان (عج) است. ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امامان معصوم را بیان می‌کند. نظام جمهوری اسلامی نیز بر اساس این نظریه تأسیس شده است. ولایت فقیه امری مطلقه است و بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه است. ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی در جامعه است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست. مسئولیت‌های ولی فقیه عبارتند از : نظارت بر قوای سه گانه، تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست.

فرق مرجع تقلید با ولی فقیه

مراجع تقلید فقط دارای دو مقام فقاهت و مرجعیت هستند اما ولی فقیه دارای مقام فقاهت،مرجعیت و ولایت است. لازم به ذکر است که تمام مراجع تقلید نیز همچون مردم عادی در احکام حکومتی باید تابع محض ولی فقیه باشند چون مقام ولایت فوق مقام مرجعیت است.

اسامی مراجع تقلید

خامنه‌ای، نوری همدانی، وحید خراسانی، حسینی زنجانی، دستغیب، موسوی اردبیلی، صافی گلپایگانی، سیستانی، شاهرودی، مکارم شیرازی، صانعی، علوی گرگانی، غروی علیاری، بیات زنجانی، جناتی، جوادی آملی، سیدکاظم حائری

ادامه‌