آموزش ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی


مجموعه‌ی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی شامل مجموعه لغت‌های پرتکرار کتاب‌ها، مطبوعات، مجلات، فیلم‌ها و مکالمه‌های روزمره در زبان انگلیسی است. این مجموعه می‌تواند به علاقه‌مندان شرکت در آزمون‌های IELTS، EPT، TOEFL، MSRT، GRE، TOLIMO کمک زیادی نماید. همچنین داوطلبان شرکت در آزمون‌های کارشناسی‌ارشد و دکترا نیازمند مطالعه این مجموعه آموزشی هستند. در ادامه مجموعه‌ی ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی در قالب ۴۲ درس که در هر درس ۱۲ لغت آموزش داده می‌شود آورده شده است. توصیه می‌گردد برای یادگیری بهتر این مجموعه لغات از تکنیک یادگیری جعبه لایتنر استفاده نمایید.

درس اول درس دوم
لغت معنی لغت معنی
Abandon ترک کردن، رها کردن Peril خطرناک
Keen مشتاق، علاقه‌مند Recline دراز کشیدن
Jealous حسود Sinister شوم
Tact سیاست، تدبیر Shriek جیغ کشیدن
Oath سوگند Tempt گمراه کردن، وسوسه کردن
Vacant خالی Wager شرط‌بندی
Hardship مشقت، سختی، گرفتاری Corpse جسد
Gallant شجاع Conceal مخفی کردن
Data داده Dismal ناامید کننده، تیره
Unaccustomed نا آشنا Frigid بسیار سرد
Bachelor لیسانس، مرد مجرد Inhabit ساکن شدن
Qualify دارای شرایط لازم Numb بی حس، کرخت
ادامه‌