آموزش لینوکس


حل مشکل عدم به‌روزرسانی سیستم عامل و نصب برنامه به علت مشکل در مخازن لینوکس کالی

برای حل این مشکل به ترمینال لینوکس رفته و به ترتیب دو دستور زیر را در ترمینال اجرا کنید:

sudo apt install curl -y
sudo curl https://raw.githubusercontent.com/krishnendu282/turning-debian-into-kali/main/Kali-converter.sh | bash

راه‌اندازی MTProto Proxy در لینوکس ابونتو برای استفاده در تلگرام

برای راه‌اندازی MTProto Proxy در لینوکس ابونتو دستورات زیر را به ترتیب در ترمینال لینوکس اجرا می‌کنیم. در اینجا Public IP سرور ما ۵۱.۱۷۰.۲۱۰.۱۳۰ و Secret ما ۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰ و پورت انتخابی ما ۱۰۱۰ فرض شده است.

مرحله اول :

apt install git curl build-essential libssl-dev zlib1g-dev

مرحله دوم :

git clone https://github.com/TelegramMessenger/MTProxy

مرحله سوم :

cd MTProxy

مرحله چهارم :

make

مرحله پنجم :

ادامه‌

cd objs/bin

مرحله ششم :

curl -s https://core.telegram.org/getProxySecret -o proxy-secret

مرحله هفتم :

curl -s https://core.telegram.org/getProxyConfig -o proxy-multi.conf

مرحله هشتم :

nano /etc/systemd/system/MTProxy.service

سپس دستورات زیر را نوشته و با فشار دادن همزمان Ctrl و X دستورات نوشته شده را ذخیره می‌کنیم.

[Unit]
Description=MTProxy
After=network.target
[Service]
Type=simple
WorkingDirectory=/root/MTProxy/objs/bin
ExecStart=/root/MTProxy/objs/bin/mtproto-proxy -u root -p 51.170.210.130 -H 1010 -S 10101010101010101010101010101010 –aes-pwd proxy-secret proxy-multi.conf -M 1
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target

مرحله نهم :

systemctl daemon-reload

مرحله دهم :

systemctl restart MTProxy.service

مرحله یازدهم :

systemctl enable MTProxy.service

مرحله دوازدهم :

reboot

لیست کردن بسته‌های نصب شده در لینوکس ابونتو

برای لیست کردن بسته‌های نصب شده در لینوکس ابونتو دستور زیر را در ترمینال اجرا می‌کنیم

apt list –installed

در صورتی که تعداد بسته‌های نصب شده زیاد باشند، برای نمایش بهتر بسته‌های نصب شده می‌توانیم از کلمه کلیدی less به صورت زیر استفاده نماییم

apt list –installed | less

در اینجا از کلیدهای Down Arrow و Up Arrow می‌توان برای جابه‌جایی در لیست بسته‌های نصب شده استفاده نمود. همچنین برای خروج از لیست نمایش داده شده می‌توان از ترکیب کلیدهای Ctrl + Z استفاده نمود.

برای اطلاع از نصب یک بسته خاص (بسته screen) از فیلتر Grep به صورت زیر استفاده می‌کنیم:

apt list –installed | grep screen

در این حالت خروجی زیر نمایش داده می‌شود که بیانگر نصب نسخه ۴.۶.۲-۱ بسته screen می‌باشد.

screen/bionic,now 4.6.2-1 amd64 [installed]

راه‌اندازی WireGuard در لینوکس ابونتو ۱۶.۰۴

مرحله اول :

curl -O https://raw.githubusercontent.com/angristan/wireguard-install/master/wireguard-install.sh

مرحله دوم :

chmod +x wireguard-install.sh

مرحله سوم :

./wireguard-install.sh

برای حذف و اضافه کردن یک کلاینت اسکریپت زیر را مجددا اجرا می‌کنیم :

./wireguard-install.sh

پیکربندی IP استاتیک در لینوکس ابونتو ۱۶.۰۴

۱) sudo nano /etc/network/interfaces

سپس دستور زیر را پیدا کرده و آن را حذف می‌کنیم

iface ens160 inet dhcp

در دستور بالا ens160 نام اینترفیس می‌باشد که در سیستم شما ممکن است متفاوت باشد.

۲) iface ens160 inet static
۳) address 192.168.31.32

در دستور بالا به جای ens160، نام اینترفیس مربوط به سیستم خود و به جای ۱۹۲.۱۶۸.۳۱.۳۲، IP استاتیک مورد نظر خود را قرار دهید.

۴) netmask 255.255.255.0
۵) gateway 192.168.31.1
۶) dns-nameservers 8.8.8.8 1.1.1.1

در دستور بالا به جای ۱۹۲.۱۶۸.۳۱.۱ و ۸.۸.۸.۸، به ترتیب Gateway و DNS مناسب را جایگزین نمایید.

۷) sudo reboot

راه‌اندازی V2Ray در لینوکس ابونتو ۱۸.۰۴

برای راه‌اندازی پروتکل V2Ray در لینوکس ابونتو دستورات زیر را به ترتیب در ترمینال لینوکس اجرا می‌کنیم. در اینجا فرض شده که Public IP سرور ما ۵۱.۱۷۰.۲۱۰.۱۳۰ می‌باشد.

مرحله اول :

apt update && apt upgrade -y

مرحله دوم :

apt install curl socat -y

مرحله سوم :

curl https://get.acme.sh | sh

مرحله چهارم :

bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/vaxilu/x-ui/master/install.sh)

مرحله پنجم :

url زیر را با استفاده از مروگر اینترنتی خود باز می‌کنیم

http://51.170.210.130:54321

سپس با استفاده از نام کاربری admin و کلمه عبور admin وارد بخش مدیریتی می‌شویم

مرحله ششم :

با طی کردن مسیر زیر، در بخش مدیریتی، یک کاربر جدید را ایجاد می‌کنیم

Inbound List|+
remark:Your Username
protocol:vmess
transmission:ws
Add to

مرحله هفتم :

از بخش Operate کد QR کاربر ایجاد شده را با استفاد از اپلیکیشن Android دانلود شده از اینجا یا اپلیکیشن IOS دانلود شده از اینجا و یا نرم افزار سیستم عامل ویندوز دانلود شده از اینجا اسکن کرده و به سرور vpn ایجاد شده متصل می‌شویم.

راه‌اندازی Outline در لینوکس ابونتو ۱۸.۰۴

برای راه‌اندازی پروتکل Outline در لینوکس ابونتو دستورات زیر را به ترتیب در ترمینال لینوکس اجرا می‌کنیم.

مرحله اول :

sudo — sh -c ‘apt-get update; apt-get upgrade -y; apt-get dist-upgrade -y; apt-get autoremove -y; apt-get autoclean -y’

مرحله دوم :

sudo curl -sS https://get.docker.com/ | sh

مرحله سوم :

sudo systemctl start docker

مرحله چهارم :

sudo systemctl enable docker

مرحله پنجم :

sudo sudo systemctl status docker

مرحله ششم :

sudo bash -c “$(wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/Jigsaw-Code/outline-server/master/src/server_manager/install_scripts/install_server.sh)”

مرحله هفتم :

برنامه Outline Manager را از اینجا دانلود و نصب نمایید. سپس وارد برنامه شوید و خروجی دستور مرحله ششم را که به رنگ سبز بوده و قالبی شبیه دستور زیر دارد را کپی و در دومین تکست باکس برنامه Outline Manager پیست نمایید. سپس دکمه Done رابزنید.

{“apiUrl”:”https://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”,”certSha256″:”xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”}

نکته مهم: قبل از زدن دکمه Done مطمئن شوید که فایروال سیستم شما و سرور مجازی شما پورت‌های tcp و udp را محدود نکرده باشد در غیر این صورت با پیغام خطایی به صورت زیر مواجه می‌شوید که برای برطرف کردن آن نیاز است که پورت‌های udp و tcp استفاده شده توسط Outline را در سیستم عامل و سرور مجازی خود باز نمایید.

Your Outline Server was installed correctly, but we are not able to connect to it. Most likely this is because your server’s firewall rules are blocking incoming connections. Please review them and make sure to allow incoming TCP connections on ports ranging from 1024 to 65535.

مرحله هشتم :

در برنامه Outline Manager بر روی دکمه Add New Key کلیک می‌کنیم و یک کلید جدید ایجاد می‌کنیم سپس برنامه Outline Client را از اینجا دانلود و نصب می‌کنیم و از کلید ایجاد شده برای ارتباط Outline Client با سرور Outline Manager استفاده می‌کنیم.

عوض کردن پورت سرویس SSH در لینوکس ابونتو ۱۸.۰۴

برای عوض کردن پورت سرویس SSH در لینوکس ابونتو ۱۸.۰۸ به ترتیب مراحل زیر را در ترمینال لینوکس اجرا می‌کنیم. در مثال زیر پورت پیش فرض سرویس SSH را به پورت ۵۰۲۲ تغییر می‌دهیم.

مرحله اول :

۱) sudo ufw allow 5022/tcp
۲) vi /etc/ssh/sshd_config

مرحله دوم :

کلید insert را می‌زنیم تا بتوانیم فایل باز شده‌ی sshd_config را ویرایش نماییم.

مرحله سوم :

دستور زیر را به محتوای فایل sshd_config اضافه کرده و تغییرات ایجاد شده را با فشار دادن کلید Esc و سپس کلید کنترل و تایپ عبارت wq: ذخیره می‌کنیم.

Port 5022

مرحله چهارم :

دستورات زیر را به ترتیب در محیط ترمینال لینوکس اجرا می‌کنیم.

۳) systemctl restart ssh
۴) systemctl enable ssh

مرحله پنجم :

با اجرای دستور زیر بررسی می‌کنیم که پورت سرویس SSH به درستی از پورت ۲۲ به پورت ۵۰۲۲ تغییر پیدا کرده باشد.

راه‌اندازی سرور HTTP Custom در لینوکس ابونتو ۱۸.۰۴

برای راه‌اندازی سرور HTTP Custom در لینوکس ابونتو، دستورات زیر را به ترتیب اجرا می‌کنیم. در اینجا فرض شده که Public IP سرور ما ۵۱.۱۷۰.۲۱۰.۱۳۰ می‌باشد.

مرحله اول :

ابتدا طبق توضیحات بخش بالا، پورت سرویس SSH را به پورتی به غیر از پورت پیش فرض تغییر می‌دهیم. در اینجا فرض می‌کنیم پورت پیش فرض سرویس SSH را به پورت ۲۰۲۰ تغییر داده‌ایم.

مرحله دوم :

برنامه HTTP Custom را برای سیستم عامل اندروید از اینجا دانلود و نصب می‌نماییم.

مرحله سوم :

وارد برنامه HTTP Custom شده و در تکست باکس مربوطه دستور زیر را نوشته و سپس چک باکس مربوط به Enable DNS، Auto Replace و Wake Lock را می‌زنیم

۵۱.۱۷۰.۲۱۰.۱۳۰:۲۰۲۰@myserverusername:@myserverpassword

در دستور بالا به جای عبارت myserverusername و myserverpassword، به ترتیب نام کاربری و کلمه عبور مربوط به سرور خود را قرار دهید.

مرحله چهارم :

در برنامه HTTP Custom، بر روی دکمه Connect تب نمایید تا به سرور خود وصل شوید.

راه‌اندازی پروکسی سرور واتس‌اپ

برای راه‌اندازی پروکسی سرور واتس‌اپ در لینوکس ابونتو، دستورات زیر را به ترتیب اجرا می‌کنیم. در اینجا فرض شده که Public IP سرور ما ۵۱.۱۷۰.۲۱۰.۱۳۰ می‌باشد.

۱) apt update
۲) apt install git
۳) git clone https://github.com/WhatsApp/proxy.git
۴) apt install docker.io
۵) cd proxy
۶) docker build proxy/ -t whatsapp_proxy:1.0
۷) docker run -it -p 80:80 -p 443:443 -p 5222:5222 -p 8080:8080 -p 8443:8443 -p 8222:8222 -p 8199:8199 whatsapp_proxy:1.0 &

برای استفاده از پروکسی ایجاد شده برنامه واتس‌اپ را اجرا کرده سپس به قسمت Settings رفته و از قسمت Storage and Data بر روی Proxy Settings تپ می‌کنیم. سپس Use Proxy را روشن کرده و در قسمت Connection مقدار زیر را وارد می‌کنیم.

۵۱.۱۷۰.۲۱۰.۱۳۰:۴۴۳

فعال کردن کاربر روت (root) در لینوکس ابونتو

مرحله اول:

دستور زیر را در ترمینال اجرا می‌کنیم

sudo su

سپس سیستم از ما می‌خواهد تا کلمه عبور مربوط به کاربر جاری که با آن وارد سیستم شده‌ایم را وارد کنیم

مرحله دوم:

با استفاده از دستور زیر کلمه عبور مورد نظر خود را برای کاربر روت انتخاب می‌کنیم

passwd root

پس از اجرای دستور بالا از ما خواسته می‌شود تا کلمه عبور مورد نظر خود را وارد کنیم

مرحله سوم:

فایل sshd_config را با استفاده از ویرایشگر nano و بکارگیری دستور زیر ویرایش می‌کنیم

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

سپس دستور زیر را به فایل sshd_config اضافه می‌کنیم.

PermitRoot Login yes

سپس با استفاده از فشردن همزمان ctrl+x تغییرات انجام شده را ذخیره می‌کنیم.

مرحله چهارم:

با استفاده از دستور زیر سرویس ssh را ریستارت می‌کنیم

service ssh restart

فعال‌سازی UDPGW ذز SSH Tunnel در لینوکس ابونتو (فعال‌سازی تماس صوتی و تصویری در واتس اپ و تلگرام هنگام استفاده از SSH VPN)

برای فعال‌سازی UDPGW بر روی SSH Tunnel دستورات زیر را به ترتیب در ترمینال لینوکس ابونتو اجرا می‌کنیم

۱) sudo apt update -y && apt upgrade -y
۲) apt install screen
۳) apt install lsof
۴) sudo wget -O /usr/bin/badvpn-udpgw https://raw.githubusercontent.com/daybreakersx/premscript/master/badvpn-udpgw64
۵) sudo chmod +x /usr/bin/badvpn-udpgw
۶) sudo touch /etc/rc.local
۷) sudo nano /etc/rc.local

سپس در فایل rc.local دستورات زیر را اضافه می‌کنیم

screen -AmdS badvpn badvpn-udpgw –listen-addr 127.0.0.1:7337
exit 0

سپس فایل rc.local ویرایش شده را ذخیره می‌کنیم و به ترتیب دستورات زیر را در ترمینال لینوکس ابونتو اجرا می‌کنیم

۸) chmod +x /etc/rc.local
۹) reboot

راه‌اندازی Reality در لینوکس ابونتو ۲۰.۰۴

برای راه‌اندازی Reality در لینوکس ابونتو ۲۰.۰۴ دستورات زیر را به ترتیب در ترمینال لینوکس اجرا می‌کنیم

۱) apt update && apt upgrade -y
۲) bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/FranzKafkaYu/x-ui/master/install_en.sh)

دقت داشته باشید که در فیلد‌های مربوط به Dest و Server Name می‌توانید از یکی از URL های موجود در اینجا استفاده نمایید.