آموزش ساخت ربات تلگرام با پایتون


در این آموزش با استفاده از کتابخانه تلتون (Telethon) در پایتون، انواع دستورات تلگرام را پیاده‌سازی می‌کنیم. Telethon یک کتابخونه‌ی Asyncio هست که از طریق MTProto با تلگرام ارتباط برقرار می‌کند.

طریقه نصب کتابخانه تلتون در پایتون

برای نصب کتابخانه تلتون در پایتون دستور زیر را در ترمینال pycharm اجرا می‌کنیم

pip install telethon

در صورتی که کتابخانه تلتون در پایتون نصب باشد می‌توانیم با استفاده از دستور زیر آن را به روزرسانی کنیم

pip install -U telethon

طریقه دریافت API ID و API Hash

برای دریافت API ID و API Hash ابتدا وارد آدرس زیر شده و با شماره تلفن خود Login می‌کنیم. دقت داشته باشید که قبل از شروع کار VPN شما فعال باشد.

my.telegram.org

سپس بر روی گزینه API Development Tools کلیک می‌کنیم و در ادامه در قسمت Create New Application اطلاعات خواسته شده را به صورت زیر تکمیل می‌کنیم و سپس دکمه‌ی Create Application را می‌زنیم.

App title : Dr Sobhan Esmaeili
Short Name : Dr Sobhan Esmaeili
URL : www.Sobhan-Esmaeili.ir
Platform : Android
Description : Nothing

در ادامه تلگرام API ID و API Hash اختصاص داده شده به شما را که به صورت زیر می‌باشد را به شما نمایش می‌دهد.

ادامه‌