آموزش برنامه‌نویسی سیستم با پایتون


به منظور ایجاد برنامه‌های سیستمی با رابطه کاربری گرافیکی از کتابخانه‌ای با نام Tkinter استفاده می‌کنیم. کتابخانه Tkinter به صورت پیش فرض در هنگام نصب IDE پایتون نصب می‌شود و نیازی به نصب مجدد آن نمی باشد. اما در صورتی که IDE پایتون به صورت سفارشی نصب شده باشد و این کتابخانه وجود نداشته باشد می‌توانیم با اجرای دستور زیر در محیط ترمینال این کتابخانه را نصب نماییم.

pip install tkinter

طریقه‌ی ایجاد Window

import tkinter as tk
win = tk.Tk()
win.title(“First Program”)
win.resizable(0, 0)
win.mainloop()

طریقه ایجاد کنترل Label

import tkinter as tk
win = tk.Tk()
win.title(“First Program”)
label_01 = tk.Label(text=”Enter Your Name : “, foreground=”#A7E3ED”,
background=”#000202″, width=20, height=1, font=(“Times New Roman”, 10))
label_01.pack()
win.mainloop()

ادامه‌