دکتر سبحان اسماعیلی

• پژوهشگر پسادکترای شبکه‌های کامپیوتری و مخابراتی

• استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

• عضو هیات تحریریه مجله‌ بین‌المللی STEM

• عضو فعال بنیاد ملی نخبگان ایران (INEF)

• عضو فعال انجمن برق و الکترونیک آمریکا (IEEE)

تخصص‌ها و زمینه‌های علمی و پژوهشی

• شبکه‌های کامپیوتری | شبکه‌های هوشمند | شبکه‌های مغزی

• امنیت شبکه | امنیت سایبری | رمزنگاری | ارتباطات پنهان

• اینترنت اشیاء | اینترنت اشیاء نانو | مراقبت‌‌های بهداشتی هوشمند

• رایانش لبه | رایانش مه | فناوری‌های نسل پنجم و ششم ارتباطات سیار

• واقعیت مجازی | واقعیت افزوده | متاورس | داده کاوی


Dr. Sobhan Esmaeili, Postdoc Researcher in Computer and Telecommunication Networks Engineering

 (P.O.Box 14845-141, Tehran, Iran)

Follow me on Academic Social Networks