آموزش میکروتیک


راه‌انداری Mikrotik RouterOS از طریق Terminal و فایل Backup

در صورتی که به هر علت امکان ارتباط با Mikrotik RouterOS از طریق Winbox ممکن نبود می‌توانیم Mikrotik RouterOS را از طریق Terminal و فایل Backup گرفته شده مجددا راه‌اندازی نماییم. برای این منظور دستورات زیر را از طریق Terminal اجرا می‌کنیم:

System Backup Load Name=Your Backup Name
Then Enter Your Password and Press Y

 

به‌روزرسانی Mikrotik RouterOS

Quick Set|Check For Updates
Channel : current
Download and Install
Channel : development
Download and Install

راه‌اندازی Openvpn Server  در Mikrotik RouterOS

مرحله اول :

IP|Pool|+
Name : Pool-OVPN
Address : 10.0.0.2-10.0.0.100
Ok

مرحله دوم :

ادامه‌