آموزش برنامه‌نویسی موبایل با پایتون


برای برنامه‌نویسی موبایل با استفاده از پایتون، از فریم ورک Kivy استفاده می‌کنیم. با استفاده از فریم ورک Kivy، می‌توانیم برنامه‌هایی را برای سیستم عامل‌های Android، IOS و حتی سیستم عامل‌‌هایی مثل Windows ،Linux و Mac ایجاد کنیم. بنابراین برای شروع کار ابتدا با استفاده از دستور زیر فریم ورک Kivy را از طریق ترمینال Pycharm نصب می‌کنیم.

pip install kivy

در اینجا با استفاده از دستور زیر می‌توانیم ببینیم چه ماژول‌هایی همراه با نصب Kivy نصب شده است.

pip freeze

طریقه‌ی ایجاد کنترل Label

import kivy
from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label
class My_Label(App):
def build(self):
return Label(text=” Dr. Sobhan Esmaeili “)
if __name__==”__main__”:
My_Label().run()

فایل برنامه نوشته شده را می توانید از اینجا دانلود نمایید

نصب Kivy در لینوکس

برای نصب kivy در لینوکس به ترتیب دستورات زیر را در ترمینال لینوکس اجرا می‌کنیم

۱) sudo apt-get update
۲) sudo apt-get upgrade

ادامه‌