نمرات اولیه درس ایجاد بانک‌های اطلاعاتی


قابل توجه دانشجویان محترم

نمرات اعلام شده نمرات اولیه بوده و پس از بررسی اعتراضات، نهایی و در سایت دانشگاه ثبت و اطلاع‌رسانی می‌گردد.

نام و نام خانوادگی نمره کتبی (۱۵) تمرین (۳) ارفاق+حضور+لینکدین+نظرسنجی+بسیج(۶) کار تحقیقاتی نمره نهایی (۲۰)
حانیه عبدالوند ۳ ۰ ۰+۰+۰+۱+۲ ۶
مهدی نجات‌پور ۳/۵ ۳ ۰+۰+۰+۱+۲ ۹/۵
علی اعتمادی ۱۱/۵ ۰ ۰+۰+۰+۱+۲ ۱۴/۵
محمد فردی ۳ ۰ ۰+۰+۰+۱+۲ ۶
حسن پاجانی ۱۳/۵ ۰ ۰+۱+۰+۱+۲ ۱۷/۵
سمیرا فاتحی ۴ ۰ ۰+۱+۰+۱+۲ ۸
دانیال جوینی ۴ ۳ ۰+۱+۰+۱+۲ ۱۱
علیرضا اکبری نصیری ۹ ۰ ۰+۱+۰+۱+۲ ۱۳
امیرحسین شریفی ۱۲ ۰ ۰+۰+۰+۱+۲ ۱۵
بهار قلی بیگلو ۱۴ ۰ ۰+۰+۰+۱+۲ ۲۰
حمید شیرمحمد کریمی ۱۳ ۰ ۰+۰+۰+۱+۲ ۱۶
نازنین ربانی ۱۰/۷۵ ۳ ۰+۱+۱+۱+۲ ۱۸/۷۵

لطفا دانشجویانی که کار تحقیقاتی انجام داده‌اند حداکثر تا دو هفته آینده اصل گواهی‌نامه صادره از کنفرانس مربوطه به همراه فایل Word و PDF نسخه‌ی فارسی مقاله و فایل Word و PDF نسخه‌ی انگلیس مقاله شامل عنوان، نویسنده‌ها، وابستگی‌ها، چکیده و کلمات کلیدی را به آدرس صندوق پستی اینجانب ارسال و رسید پستی مربوطه را تا ثبت نمره نزد خود نگهداری نمایند.

با آرزوی موفقیت

ادامه‌